Bibelen gir deg svar!

 • sunrise.jpg

  Skapelsen

  Skapelsen vs evolusjonen

   

  Bibelen begynner slik: "I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden."  1Mos 1:1. Dette er grunnlaget for alt liv på jorden. Evolusjonsteorien er en vitenskapelig teori om tilblivelsen. 

  Se hvorfor vi tror Bibelen har rett.

 • the-eleventh-hour-4189793_1920.jpg

  Profetiene

  Profetier er forutsagte hendelser

  Profetiene har en stor plass i Guds ord. Gud lar ikke sitt folk være i mørket, selv når når alt rundt ser mørkt ut. Profetiene gir håp og forteller at Gud har kontroll. Å studere dem gir stor velsignelse.

  Jesus sa: "Og se, jeg kommer snart. Salig er den som tar vare på de profetiske ordene i denne boken." Åpenbaringen 22:7.

 • religion-3452582_1920.jpg

  Frelsen

  Frelst av nåde ved tro

  Det handler om å ta imot i tro.

  For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.

  Efeserne 2:8-10

 • prayer-1308663_1920.jpg

  Bønn

  Det syvfoldige budskapet om bønn

  Like før Jesus ble korsfestet, befalte han sine disipler å be. Så viktig er bønn at han ikke nøyde seg med bare å si det en gang. I Johannes evangelium kapittel 14 – 16 gjentar han det hele 7 ganger. På en måte kan vi si at det er hans farvelbudskap til disiplene.

 • Kenneth_Jørgensen.jpg

  Video-foredrag

  En profetisk foredragsserie

  Følg Kenneth Jørgensens serie om profetiene og endetiden.

  - Bibelens viktigste profeti

  - Europas skjebne forutsagt

  - Antikrist avslørt

  - USA i profetien

 • Health-expo-ad.jpg

  Helse

  8 nøkler til et bedre liv

  NHA, Norsk Helse og Avholdsforbund, ønsker å gi deg noen tips til hvordan du med noen enkle prinsipper i hverdagen kan leve et godt og sunt liv, og hvordan du også kan leve lenger. Vi vil å gi deg 8 helsenøkler som du enkelt kan gjøre bruk av. 

 • Bibelquiz.jpg

  Bibelquiz

  Test dine bibelkunnskaper

  Bibelquiz er både morsomt og lærerikt. 

 • casual-cellphone-contemporary-1471752.jp

  Forum

  Bli med i vårt FORUM

  Her kan du stille spørsmål, dele tanker, eller bare lese hva andre skriver. 

Vi bygger på Martin Luthers og protestantismens 5 hovedpunkter.

Bibelen er vår trosbekjennelse

- Bibelen alene (Sola Scriptura) ”Hele skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet, for at Guds menneske kan være fullkomment, satt i stand til all god gjerning.”(2 Timoteus 3:16-17)

 

- Frelse ved tro alene (Sola Fide) "For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv." (Johannes 3:16

 

- Frelse ved nåden alene (Sola Gratia) ”For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave. Det er ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg.”(Efeserne 2:8-9)

 

- Frelse gjennom Kristus alene (Sola Christus) ”Jesus sier til ham: Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.”(Johannes 14:6)

 

- Guds ære alene (Sola Deo Gloria) ”Og han sa med høy røst: Frykt Gud og gi ham ære! For timen for hans dom er kommet. Tilbe ham som skapte himmelen og jorden, havet og vannkildene!”(Åpenbaringen 14:7)

Forsidebilder fra pixabay.com

 

OM BIBELNETT

Bibelnett drives av Waymark Media i samarbeid med Sauherad og Skotselv Syvendedags Adventistkirke. Vårt mandat og formål ligger i Jesu egne ord fra Matteus 28:18.19.: Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» 

 VÅR VISJON 

 
Vår visjon er å spre evangeliet om Jesus Kristus, og dele håpet om Hans snare gjenkomst. Vi har en spesiell byrde for å belyse Gud som skaper og opprettholder av alle ting.

Må Gud velsigne dere og Hans fred få hvile over dere.

All informasjon behandles konfidensielt. Takk for tilliten.