Bibelen gir deg svar!

book-2073023_1920.jpg

Vi bygger på Martin Luthers og protestantismens 5 hovedpunkter.

Bibelen er vår trosbekjennelse

- Bibelen alene (Sola Scriptura) ”Hele skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet, for at Guds menneske kan være fullkomment, satt i stand til all god gjerning.”(2 Timoteus 3:16-17)

 

- Frelse ved tro alene (Sola Fide) "For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv." (Johannes 3:16

 

- Frelse ved nåden alene (Sola Gratia) ”For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave. Det er ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg.”(Efeserne 2:8-9)

 

- Frelse gjennom Kristus alene (Sola Christus) ”Jesus sier til ham: Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.”(Johannes 14:6)

 

- Guds ære alene (Sola Deo Gloria) ”Og han sa med høy røst: Frykt Gud og gi ham ære! For timen for hans dom er kommet. Tilbe ham som skapte himmelen og jorden, havet og vannkildene!”(Åpenbaringen 14:7)

Forsidebilder fra pixabay.com

 

OM BIBELNETT

Bibelnett drives av Waymark Media i samarbeid med Sauherad og Skotselv Syvendedags Adventistkirke. Vårt mandat og formål ligger i Jesu egne ord fra Matteus 28:18.19.: Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» 

 VÅR VISJON 

 
Vår visjon er å spre evangeliet om Jesus Kristus, og dele håpet om Hans snare gjenkomst. Vi har en spesiell byrde for å belyse Gud som skaper og opprettholder av alle ting.

Må Gud velsigne dere og Hans fred få hvile over dere.

Takk! Meldingen er sendt.

All informasjon behandles konfidensielt. Takk for tilliten.