top of page

Det syvfoldige budskapet om BØNN 

Like før Jesus ble korsfestet, befalte han sine disipler å be. Så viktig er bønn at han ikke nøyde seg med bare å si det en gang. I Johannes evangelium kapittel 14 – 16 gjentar han det hele 7 ganger. På en måte kan vi si at det er hans farvelbudskap til disiplene.

 

Vi leser:

BIBELEN

Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som tror på meg, skal også gjøre de gjerningene jeg gjør, ja, enda større gjerninger, for jeg går til Far. Og det dere ber om i mitt navn, vil jeg gjøre, så Faderen skal bli æret gjennom Sønnen. Dersom dere ber meg om noe i mitt navn, vil jeg gjøre det.

Johannes 14:12-14.

cross-4433376_1920.jpg

Kan ord være klarere, rikere og større enn disse. Har andre noensinne tilbudt så mye? Disse større gjerninger blir gjort gjennom bønn til Kristus. Det er han som gjør det i oss, og bare på den måten kan vi ære Gud. Vi leser andre steder at dette er Den hellige ånds verk i oss.

BIBELEN

Hvis dere blir i meg og mine ord blir i dere, be da om hva dere vil, og dere skal få det. For ved dette blir min Far æret, at dere bærer mye frukt og blir mine disipler... Dere er mine venner hvis dere gjør det jeg befaler dere. 

Johannes 15:7.8.14.

prayer-1308663_1920.jpg

Betingelsen for bønnesvar er at vi blir i Kristus og hans ord blir i oss. Vi er lydig mot ham og er hans venn. Gjennom bønn bære vi mye frukt i vårt liv. Vi får del i Kristi rettferdige gjerninger.

BIBELEN

Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere og satt dere til å gå ut og bære frukt, en frukt som varer. Da skal Far gi dere alt dere ber om i mitt navn.

Johannes 15:16.

cross-4433376_1920.jpg

Frukten, de gode gjerningene, er ikke noe som bare kommer og går. De blir værende i oss. Kun slik, sier Jesus, får vi det vi ber om.

BIBELEN

På den dagen skal dere ikke ha mer å spørre meg om. Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Hvis dere ber Far om noe, skal han gi dere det i mitt navn. Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be, og dere skal få, så gleden deres kan være fullkommen.

Johannes 16:23.24.

prayer-1308663_1920.jpg

Å oppleve at Gud gir oss det vi ber om, skaper glede i oss, ja, fullkommen glede.

BIBELEN

Den dagen skal dere be i mitt navn, jeg trenger ikke spørre Far for dere da. For Far selv elsker dere fordi dere har elsket meg og trodd at jeg er kommet fra Gud.

Johannes 16:26.27

cross-4433376_1920.jpg

Troen og kjærligheten til Kristus gir oss tilgang til Faderens hjerte. Gjennom bønn i Jesu navn, har vi direkte tilgang til Gud.

Videre refleksjon:

Bønn er ikke bare å sette ut i praksis beslutningen om å be. Før vi kan be som vi skal, trenger vi be som David:

«Skap i meg et rent hjerte, Gud.» Salm 51:12.

Så må vi akte på ordene apostelen Johannes skriver:

«Mine kjære, dersom vårt hjerte ikke fordømmer oss, har vi frimodighet for Gud. Og det vi ber om, får vi av ham, fordi vi holder hans bud og gjør det som er etter hans gode vilje.» 1Joh 3:21-22.

Apostelen Paulus tvilte heller ikke på Guds godhet og villighet:

Så skal min Gud, som er så rik på herlighet i Kristus Jesus, gi dere alt dere trenger. Fil 4:19.

Men for at vi skal få del i denne rikdommen, må vi be. For her er det ikke forskjell på jøde og greker. Alle har samme Herre, og han er rik nok for alle som påkaller ham. Rom 10:12

bottom of page