top of page

PROFETIER OM KRISTUS I DET GAMLE TESTAMENTET

Dette er noen av de mer enn 300 profetiene om Kristus.

Noen av disse ble skrevet 700 år, og enda 1400 år, før de møtte sin oppfyllelse.

Scroll.png

Følgende profetier, som ble gitt 500 til 1000 år før Kristi fødsel, ble oppfylt i løpet av et døgn.

bottom of page