top of page

8 helsenøkler til et bedre liv

…til å ha det godt – lenger.

(Hentet fra Norsk Helse og Avholdsforbund)

Foto: Christian Hjortland

Sunt kosthold – Mosjon – Vann – Sollys – Rusfri – Frisk luft – Hvile – Tillit

 

Vi i NHA ønsker å gi deg noen tips til hvordan du med noen enkle prinsipper kan leve et godt, sunnt liv, nå i hverdagen og hvordan du også kan leve lenger. Vi ønsker å gi deg 8 helsenøkler som du kan ta med deg:

 

 

Hvor kommer disse prinsippene fra?

Forskere har undret seg over syvendedags-adventistene. Midt på 1800-tallet fikk denne bevegelsen et knippe helseråd som det skulle ta vitenskapen lang tid å oppdage. Denne livsstilen er bra både for deg selv, miljøet og dine medmennesker.

Livskvalitet og livsglede

Det er gjort mye forskning på syvendedags-adventister og helse. Studier viser at adventister med sin livsstil kan leve hele 7 år– ja kanskje opp til 10 år lenger enn andre mennesker. De høyeste tallene er fra grundige studier på adventister i California. I Norge er dette tallet ca 6år for menn og litt over 2 år for kvinner. I tillegg til å forvente å leve lenger, kan du også regne med økt livskvalitet.

Blue-Zone prosjektet er et av flere studier som er blitt gjort. Verdens beste forskere på det å leve lengst, gikk sammen med National Geographic for å identifisere grupper rundt om i verden hvor folk levde målbart bedre. Hensikten med studien var ikke bare å finne ut av hvilke som levde lengst og sunnest, men også for å tilby måter for andre å lære, hvordan man selv kan leve godt, og lenge. Én av de fem gruppene de fant som lever lengst og har høyest livskvalitet er adventister i Loma Linda, California

 

Miljøvenn

Ved å spise vegetarisk gjør du også noe veldig bra for miljøet. FN har beregnet at utslipp av klimagasser fra kjøttproduksjon er større enn utslippene fra transportsektoren. Det er altså snakk om enorme utslipp ved kjøttproduksjonen!

Solidaritet

Grønnere kost er også å vise solidaritet mot dem som sulter og med dyrene. Plantebasert mat er mindre ressurskrevende å produsere, det gjør det lettere å skaffe nok mat til hele kloden. Dyrenes livsopplevelse kan ofte være hard, ikke bare ved slaktingen, men også under oppvekst og transport.

Å ta avstand fra alkohol og andre rusmidler er også solidaritet. Dette er å boikotte et system som har skadet og skader mange menneskers liv.

Nestekjærlighet

Det er viktig at du tar vare på din egen kropp og at du har det godt selv. Men er det ikke også viktig å ha god helse for å kunne være til hjelp for dine medmennesker?

Har du lyst på en slik livsstil som favner så vidt og bredt? I dette heftet kan du lese litt om de åtte helsenøklene, som er ”hemmeligheten” til syvendedagsadventistenes helse.

Gjør et aktivt valg – for det gode liv!

Health-expo-ad.jpg
bottom of page