top of page

Søk på bibelnett

28 elementer funnet for «»

 • Bibelnett, nettsiden om Bibelen

  Bibelen gir deg svar! Skapelsen ​ ​ Skapelse vs evolusjon Bibelen begynner slik: "I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden." 1Mos 1:1. Dette er grunnlaget for alt liv på jorden. Evolusjonsteorien er en vitenskapelig teori om tilblivelsen. Se hvorfor vi tror Bibelen har rett. ​ ​ ​ Åpne Profetiene Profetier er forutsagte hendelser Profetiene har en stor plass i Guds ord. Gud lar ikke sitt folk være i mørket, selv når når alt rundt ser mørkt ut. Profetiene gir håp og forteller at Gud har kontroll. Å studere dem gir stor velsignelse. Jesus sa: "Og se, jeg kommer snart. Salig er den som tar vare på de profetiske ordene i denne boken." Åpenbaringen 22:7. Åpne Frelsen Frelst av nåde ved tro Det handler om å ta imot i tro. ​ For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem . Efeserne 2:8-10 Åpne Bønn Det syvfoldige budskapet om bønn ​ Like før Jesus ble korsfestet, befalte han sine disipler å be. Så viktig er bønn at han ikke nøyde seg med bare å si det en gang. I Johannes evangelium kapittel 14 – 16 gjentar han det hele 7 ganger. På en måte kan vi si at det er hans farvelbudskap til disiplene. ​ ​ Åpne Video-foredrag En profetisk foredragsserie ​ Følg Kenneth Jørgensens serie om profetiene og endetiden. ​ - Bibelens viktigste profeti - Europas skjebne forutsagt - Antikrist avslørt - USA i profetien ​ ​ Åpne Helse 8 nøkler til et bedre liv ​ NHA, Norsk Helse og Avholdsforbund, ønsker å gi deg noen tips til hvordan du med noen enkle prinsipper i hverdagen kan leve et godt og sunt liv, og hvordan du også kan leve lenger. Vi vil å gi deg 8 helsenøkler som du enkelt kan gjøre bruk av. ​ ​ Les mer Bibelquiz Test dine bibelkunnskaper ​ Bibelquiz er både morsomt og lærerikt. ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Start Forum Bli med i vårt FORUM ​ Her kan du stille spørsmål, dele tanker, eller bare lese hva andre skriver. ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Åpne Forum Guds lov, de 10 bud ​ De 10 bud er Guds evigvarende prinsipper for tilbedelse og rettferdighet. De er uttrykk for Guds kjærlighet og kom fullkomment til syne i Jesu liv. Den danner grunnlaget for Guds pakt med sitt folk og er Hans målestokk for dommen. ​ I den nye pakten med Jesus, skriver Den Hellige Ånd loven i våre hjerter. Slik vil vi bære rettferdighetens frukter i våre liv. ​ Det er laget 11 videoforedrag over de 10 bud. Du kan se dem her. Se videoene Vi bygger på Martin Luthers og protestantismens 5 hovedpunkter. Bibelen er vår trosbekjennelse - Bibelen alene (Sola Scriptura) ”Hele skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet, for at Guds menneske kan være fullkomment, satt i stand til all god gjerning.” (2 Timoteus 3:16-17) - Frelse ved tro alene (Sola Fide) "For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv." (Johannes 3:16 - Frelse ved nåden alene (Sola Gratia) ”For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave. Det er ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg.” (Efeserne 2:8-9) - Frelse gjennom Kristus alene (Sola Christus) ”Jesus sier til ham: Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.” (Johannes 14:6) - Guds ære alene (Sola Deo Gloria) ”Og han sa med høy røst: Frykt Gud og gi ham ære! For timen for hans dom er kommet. Tilbe ham som skapte himmelen og jorden, havet og vannkildene!” (Åpenbaringen 14:7) Forsidebilder fra pixabay.com OM BIBELNETT Bibelnett er en uavhengi og privat nettside, basseert på Syvendedags Adventistkirkens tro og lære. Vårt mandat og formål ligger i Jesu egne ord fra Matteus 28:18.19.: Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» ​ VÅR VISJON Vår visjon er å spre kunnskapen om Guds ord, og dele håpet om Jesu Kristi snare gjenkomst. ​ Må Gud velsigne dere og Hans fred få hvile over dere. Kontakt oss. Takk! Meldingen er sendt. Send Abonner på vårt nyhetsbrev. Abonner nå All informasjon behandles konfidensielt. Takk for tilliten.

 • Forum | Bibelnett

  For å se hvordan dette fungerer går du til livesiden din. Kategorier Alle innlegg Mine innlegg Logg inn / registrer deg Velkommen til vårt forum Velg kategori "Bibel" eller "Bønn og forbønn". Lag nytt innlegg Bibelen Følg Visninger Innlegg 1 "Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti." Salme 119:105. Bønn og forbønn Følg Visninger Innlegg 1 "Det er makt i de foldede hender." T. Bjerkreim Nye innlegg Admin 23. des. 2018 Velkommen! Bibelen Velkommen til vårt bibelforum. Her kan du stille oss spørsmål eller komme med kommentarer. Vennlig hilsen Knut Administrasjonen Lik 0 Admin 09. aug. 2018 15 bibelvers om bønn Bønn og forbønn 1. Matteus-evangeliet 7,7-8 Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, skal det lukkes opp for. 2. Filipperbrevet 4,6 Vær ikke bekymret for noe! Men legg alt dere har på hjertet, fram for Gud. Be og kall på ham med takk. 3. Matteus-evangeliet 5,43-44 Dere har hørt det er sagt: ‘Du skal elske din neste og hate din fiende.’ Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som mishandler dere og forfølger dere. 4. Romerbrevet 8,26 På samme måte kommer også Ånden oss til hjelp i vår svakhet. For vi vet ikke hva vi skal be om for å be rett, men Ånden selv går i forbønn for oss med sukk uten ord. 5. Matteus-evangeliet 18,19-20 Også dette sier jeg dere: Dersom to av dere her på jorden blir enige om å be om noe, hva det enn er, skal de få det av min Far i himmelen. For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem.» 6. Matteus-evangeliet 6,7-8 Når dere ber, skal dere ikke ramse opp ord slik hedningene gjør; de tror de blir bønnhørt ved å bruke mange ord. Vær ikke lik dem! For dere har en Far som vet hva dere trenger, før dere ber ham om det. 7. Matteus-evangeliet 6,9-13 Slik skal dere da be: Vår Far i himmelen! La navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt og makten og æren i evighet. Amen. 8. Johannes-evangeliet 15,7 Hvis dere blir i meg og mine ord blir i dere, be da om hva dere vil, og dere skal få det. 9. Johannes’ første brev 5,14-15 Og dette er vår frimodige tillit til ham: at han hører oss når vi ber om noe som er etter hans vilje. Og når vi vet at han hører oss hva vi enn ber om, så vet vi at vi allerede har det vi har bedt ham om. 10. Markus-evangeliet 11,24 Derfor sier jeg dere: Alt dere ber om i bønnene deres – tro at dere har fått det, og dere skal få det. 11. Apostlenes gjerninger 9,40 Peter sendte alle ut, falt på kne og ba. Så snudde han seg mot den døde og sa: «Tabita, stå opp!» Hun åpnet øynene, så på Peter og satte seg opp. 12. Matteus-evangeliet 26,41 Våk og be om at dere ikke må komme i fristelse! Ånden er villig, men kroppen er svak. 13. Matteus-evangeliet 9,36-38 Og da han så folkemengdene, fikk han inderlig medfølelse med dem, for de var forkomne og hjelpeløse, som sauer uten gjeter. Da sa han til disiplene sine: «Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans.» 14. Lukas-evangeliet 5,15-16 Men ryktet om ham (Jesus) spredte seg bare enda mer, og store flokker strømmet til for å høre ham og bli helbredet for sykdommene sine. Men selv trakk han seg ofte tilbake til øde steder og ba. 15. Johannes’ åpenbaring 3,20 Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde måltid, jeg med ham og han med meg. Joh Åp 3,20 Lik 0 Forum - Frameless

 • Kristus i Gamle Testamentet | Bibelnett

  PROFETIER OM KRISTUS I DET GAMLE TESTAMENTET ​ Dette er noen av de mer enn 300 profetiene om Kristus. Noen av disse ble skrevet 700 år, og enda 1400 år, før de møtte sin oppfyllelse. Følgende profetier, som ble gitt 500 til 1000 år før Kristi fødsel, ble oppfylt i løpet av et døgn.

 • Blogg | Bibelnett

  Alle innlegg Bibelske spørsmål Forbønner Søk Admin 11. jun. 2018 1 min Bibelnett blogg Hei venner. På denne bloggen kan du poste innlegg som har med bibelstudiene å gjøre. Det er ikke alltid like lett å forstå alt i... 18 visninger 1 kommentar Innlegg ikke merket som likt Innlegg kommer snart Følg med videre... Bibelnett blogg 18 1 Innlegg ikke merket som likt Innlegg kommer snart Følg med videre... Bibelnett blogg 18 1 Innlegg ikke merket som likt Innlegg kommer snart Følg med videre...

 • Videoteket | Bibelnett

  VIDEOTEKET Skapelsen Logg på Skapelsen Spill video Del Hele kanalen Denne videoen Facebook Twitter Pinterest Tumblr Kopier link Link kopiert Spilles nå The Creation: The Earth is a Witness 26:36 Spill video Spilles nå God's Creation according to Genesis 04:51 Spill video Spilles nå The 6 Days of Creation (Full Video) 52:59 Spill video Spilles nå Skapelsen: Jorden er et vitne 26:35 Spill video

 • Amazing Facts bibelstudier

  Temaer Du kan laste ned 27 temaer fra Amazing Facts 1 – Finnes det fortsatt noe du kan stole på? ​ I vår tid hvor moralen smuldrer bort – hvor milliarder blir underslått av svindlere i store firmaer; åndelige ledere som har tillit svikter, løgn og bedrag i det politiske liv er blitt normalen; når de som du er mest avhengig av svikter deg på det groveste – er det da noe tilbake du kan stole på? Ja! Du kan fullt og helt stole på Bibelen! La oss se nærmere på noe av dokumentasjonen for denne påstanden. Åpne 2 – Skapte Gud djevelen? ​ De fleste mennesker i verden blir bedratt av en ond intelligent person som er tilbøyelig til å ødelegge deres liv – en strålende mesterhjerne kalt djevelen, eller Satan. Men denne mørkets prins er mye mer enn du tror… mange sier han bare er en underfundig mystisk figur, men Bibelen sier at han er veldig virkelig, og han forfører familier, menigheter, ja endatil hele nasjoner inn i nød og elendighet. Her er Bibelens forbløffende fakta om denne mørkets prins, og hvordan du kan overvinne ham. Åpne 3 – Redningen utenfra ​ Se for deg det skrekkens scenario at du er falt i sjøen hvor sultne haier er på vei mot deg! Forestill deg så hvor takknemlig og lettet du vil være over å bli reddet i siste liten. Faktum er at hele menneskeheten har havnet i et frådende og opprørt hav, fullt av farer. Vi trenger alle til å bli reddet, ikke fra en båt eller et helikopter, men av vår Himmelske Far. Gud elsker deg så mye at Han sendte Sin Sønn for å redde deg. Du har uten tvil hørt alt dette før, men er du sikker på at du virkelig forstår hva det hele dreier seg om? Hva betyr dette for deg, og kan det virkelig redde livet ditt? Finn ut av dette. Åpne 4 – Gigantbyen i universet ​ Snakk om en stor by! New York, Tokyo og London er ingenting i sammenligning! Bare vent til du innser de forbløffende fakta om denne gigantbyen som kan reise gjennom rommet. Dette er fakta, ikke science fiction! Innholdet i dette studiet vil fylle deg med glede og spenning samtidig som det gir håp for fremtiden. Åpne 5 – Oppskriften på et lykkelig ekteskap ​ Som du sikkert vet ender nesten halvparten av alle ekteskap i skilsmisse, og i kjølvannet av dette etterlater det seg bitre ektemaker og frustrerte barn. Ikke la dette skje med deg! Enten ekteskapet ditt går igjennom store vansker eller opplever ekteskapelig lykke, eller om du ikke er gift enda, men vurderer det, finnes det her noen gode og utprøvde råd for at ekteskapet ditt skal vare. De kommer rett fra Gud, Han som skapte og ordinerte ekteskapet! Hvis du har prøvd alt annet, hvorfor ikke gi Gud en sjanse? Følg rådene i dette studiet, og du kan sikre hjemmet ditt. Åpne 6 – Skrevet på steintavler ​ For århundrer siden skrev Gud sine lover i stein, og de er fortsatt gyldige den dag i dag! Det er et faktum at brudd på ethvert av Guds 10 bud, alltid vil medføre negative konsekvenser. Mens kriminaliteten øker i byene våre, er det da ikke naturlig at for å få et stabilt og trygt samfunn må vi lyde landets lover? Det samme prinsippet er også gjeldende for Guds lov, de 10 bud. De er ikke kalt de 10 forslagene, 10 anbefalingene eller de 10 store teoriene. Siden så mye står på spill, bør du ta noen minutter for seriøst å vurdere ditt ansvar vedrørende dette. Åpne 7 – Den glemte dagen i vår historie ​ Visste du at det er en veldig viktig dag som nesten alle har glemt? Det er forbløffende at bare et fåtall er klar over den, fordi det er en av de mest betydningsfulle dager i menneskehetens historie! Det er ikke bare en historisk dag, men en dag for både nåtiden og fremtiden. Videre kan det som hendte på denne glemte dagen ha en betydelig påvirkning av livet ditt. Ønsker du å få vite flere historiske fakta vedrørende denne glemte dagen? Da skal du nøye studere dette studiet. Åpne 8 – Den endelige utfrielsen ​ Dette er ikke et eventyr – en dag kan du faktisk være fri all smerte, sult, ensomhet, kriminalitet og kaos som infiserer verden i dag. Høres ikke det vidunderlig ut? Husk bare at det ikke er noen karismatisk jordisk leder som kommer til å frelse deg… nei, Han har en mye høyere rang enn det! Jesus kommer snart, men det finnes en hel del populære misoppfatninger om hvordan Han vil komme. Ta derfor noen minutter til å forstå hva Bibelen virkelig sier om Jesu annet komme, slik at du ikke blir latt tilbake! Åpne 9 – Renhet og styrke ​ Er du trøtt av å såre dine kjære og krenke din samvittighet? Lever du i konstant anger på grunn av tidligere tabber? Har du noen gang ønsket at du kunne ta et bad og komme opp ren både innvendig og utvendig? Da har vi gode nyheter til deg, for det er mulig. Gud har en plan som fullstendig er i stand til å vaske bort alle dine synder og oppgradere din karakter – absurd? Ikke i det hele tatt. Kristus sier: ”Vi ble altså begravet med Ham ved dåpen” (Rom 6,4). Når du aksepterer Kristus dør det gamle livet og Herren lover å glemme alle dine synder! Og ikke bare det, Han kan også hjelpe deg til å overkomme hver syndig vane i livet ditt. Visste du at korset er nevnt 28 ganger i Bibelen, mens dåpen derimot er nevnt hele 97 ganger? Da må den være ganske så viktig, og det er ikke så rart heller, fordi den innebærer et nytt liv, der marerittet med en syndig fortid for alltid er glemt og begravet. Les Bibelens forbløffende fakta vedrørende dette enestående tema … du vil aldri mer bli den samme! Åpne 1 0 – Er de døde virkelig død? ​ Døden er kanskje det mest misforståtte tema i dag. For mange er den innhyllet i mystikk og vekker følelser som skrekk, frykt, usikkerhet, ja endog håpløshet. Andre tror at deres kjære avdøde ikke er døde i det hele tatt, men isteden lever med dem, eller eksisterer i en annen sfære! Enda andre er forvirret over forbindelsen mellom kropp, ånd og sjel. Men spiller det egentlig noen rolle hva du tror? Ja, absolutt! Fordi hva du tror om de døde vil ha en sterk innflytelse på hva som skjer med deg i de siste dager. Her er det ikke rom for gjettverk, derfor vil dette studie vise deg nøyaktig hva Gud sier i denne saken. Gjør deg klar for en virkelig øyeåpner! Åpne 11 – Er djevelen sjef i helvete? ​ Har Gud virkelig djevelen på lønningslista – er han sjefen i helvete som måler ut straffen til de fortapte? Nesten hele verden har et særdeles ubibelsk syn på helvete, og du skylder deg selv å få vite hva Bibelen virkelig sier vedrørende dette. Ikke bli lurt, fordi det du tror angående helvete vil helt sikkert påvirke din mening om Guds karakter! Bruk noen ledige stunder på å komme til bunns i de forbløffende sannhetene du virkelig trenger i disse siste dager! Åpne 12 – 1000 år med fred ​ Du kan være sikker på at den vil komme – et fantastisk årtusen som vil bli innledet etter Kristi gjenkomst. Djevelen ønsker ikke at du skal kjenne til hans 1.000-årige fengselsstraff, fordi det åpenbarer hans sanne karakter. Faktisk har Satan brygget sammen et falskt budskap vedrørende denne 1.000-årige perioden, bare for å kunne bedra deg! Det er et fascinerende skrekkscenario av et studie som kan snu opp ned på alt du tidligere har lært! Nå skal du få Bibelens fantastiske sannheter vedrørende den kommende 1.000-års perioden. Åpne 13 – Guds store helseplan ​ God medisinsk hjelp er uerstattelig – men ville det ikke være bra om vi ikke behøvde leger mer? Visste du at det finnes en anerkjent måte å gjøre leger arbeidsledige på? Ta vare på kroppen din! Forskere har utbasunert sterke advarsler om kolesterol, tobakk, stress, fedme og alkohol, så hvorfor strekke lykken? Hospitaler og psykiatriske institusjoner er pakket med folk som har ignorert advarslene – ønsker du virkelig å slå lag med dem? Gud bryr seg virkelig om hvordan du behandler kroppen din, og Han gir deg en fri helseplan og en manual å navigere etter… Bibelen! For å se de forbløffende fakta om hvordan du kan få en bedre helse og et lengre liv, se gjennom dette studiet – men vær nøye med å lese alt før du trekker noen konklusjoner! Åpne 14 – Er lydighet legalisme? ​ Mennesker kan føle at de kan slippe fra brudd på trafikkreglene eller triksing med skatten, men Gud og Hans lover fungerer helt annerledes. Gud ser alt vi gjør, hører alt vi sier, og Han bryr seg virkelig om hvordan vi oppfører oss. Mens Herren tilbyr tilgivelse for synd, har brudd på Guds lov fremdeles dødelige konsekvenser. Forbausende nok sier noen kristne at forsøk på å adlyde Guds lov ender opp i legalisme. På tross av at Jesus sa at hvis du virkelig elsker Gud, gjør du det Han ber om. Så er da lydighet legalisme? Ta tid til å studere dette grundig … konsekvenser for evigheten står på spill! Åpne 15 – Hvem er antikrist? ​ Hvem eller hva er antikrist? Onde allianser eller ondsinnede individualister? Noen sier at hans tilblivelse fortsatt ligger inn i fremtiden. Andre sier at han fremstod for lenge siden i det antikke Rom. Men Bibelen tilkjennegir at han er i live i dag! Bibelens profetier lærer at antikrist vil spille en sentral rolle i de avsluttende begivenheter av jordens historie. Vet du hvem han er? Er du sikker? Det må du være, for du kan ikke forstå endetidens siste begivenheter før du forstår denne onde makten. Gjør deg klar til ett av de mest fengslende studiene til nå. ​ Dette studie, basert på Daniels kapittel 7, identifiserer uten tvil antikrist klart og tydelig. Men dette er bare en introduksjon. Fremtidige leksjoner vil åpenbare detaljer av noen av aktivitetene hans som vil være av verdensomspennende karakter. Det du oppdager nå, kan mishage deg, eller gjøre deg trist, husk da at profetien i Daniels kapittel 7 kommer fra Jesus, han som elsker deg. Bed om Guds veiledning når du utforsker denne viktige saken. Vær nøye med å lese og reflektere over Daniels kapittel 7, før du studerer dette studiet. Åpne 16 – Englebudskapene fra verdensrommet! ​ Engler er virkelige! Noen ganger kalt kjeruber eller serafer, disse mektige tjenende åndene fremstår gjennom hele bibelhistorien. Ofte ser man at de beskytter og leder Guds folk, og noen ganger straffer de det onde – men en av deres viktigste oppgaver er å åpenbare og forklare profetier. Visste du at Gud har sagt noe spesielt gjennom sine engler til de utslitte menneskene i vår hektiske verden? I Åpenbaringen 14 har Gud åpenbart noen skremmende endetidsbudskaper, kodet inn som symboler i form av tre flygende engler. Så viktige er disse budskapene, at når de er forkynt, kommer Jesus tilbake! Dette studiet vil gi deg en grov oversikt, og de påfølgende åtte studiene vil gi deg de utrolige detaljene. Hold deg fast i stolen … Guds personlige budskap til deg er i ferd med å bli forklart! Åpne 17 – Gud la planene! ​ Vi vet alle at for 4.000 år siden, på toppen av Sinai-fjellet, gav Gud Moses de ti bud. Men de fleste mennesker vet ikke at på samme tid gav Herren Moses planskissen av en av de mest mystiske konstruksjoner som noen gang har vært bygget – helligdommen. Den må ha vært viktig, fordi Israelittene kunne ikke komme inn i det lovede landet før den var ferdig. Dette unike transportable tempelet representerte Guds bolig blant sitt folk, og dens tjeneste viste nasjonen av frigjorte slaver et tredimensjonalt panorama av frelsesplanen. En nøye studie av helligdommens hemmeligheter vil utkrystallisere seg i full forståelse av hvordan Jesus frelser de fortapte og leder menigheten. Helligdommen er også nøkkelen til å forstå flere profetier. Dette inspirerende studiet lar deg utforske helligdommen og avdekke dens skjulte betydning. Du har en spennende opplevelse i vente! Åpne 18 – I rett tid! Profetiske tidsrammer åpenbart! ​ Fest setebeltet! Du skal nå få granske den lengste tidsprofetien i Bibelen – en profeti som nøyaktig forutsa Jesu første komme og tidspunktet for Hans død. I studie 16, “Englebudskapene fra verdensrommet”, lærte dere at Gud har et ekstremt viktig budskap verden må høre før Jesus kommer igjen! Det første punktet befaler folk å tilbe og lovprise Gud, fordi timen for Hans dom har kommet (Åp 14,7). I Daniel 8 og 9, åpenbarer Gud starten på sin endelige dom og kraftige profetiske holdepunkt beviser Jesus som Messias. Følgelig er ingen profeti i Skriften mer dynamisk – likevel er få mennesker klar over den! Andre feiltolker den fullstendig. Vennligst les Daniel kap 8 og 9 før du starter på dette studiet, og be så Guds Ånd om å lede deg til full forståelse av disse enestående kapitlene. Åpne 19 – Saken er avgjort! ​ Så ankom juryen, kjennelsen lød på … og saken er avgjort! Få refleksjoner kunne vært alvorligere. Dagen nærmer seg hurtig da hver person som noen gang har levd, får sine liv revurdert av den allvitende Gud (2 Kor 5,10). Men la ikke dette uroe deg – fatt mot! Millioner har allerede funnet ut at domsbudskapet i dette heftet er veldig gode nyheter! Ved fire anledninger hvor Åpenbaringsboken nevner den store dommen, frembringer den pris og takksigelser! Men visste du at Bibelen nevner dom mer enn ett tusen ganger? Nærmest hver bibelskribent refererer til den, så viktigheten av dette kan ikke overvurderes. I løpet av de neste minuttene, vil du få en virkelig aha-opplevelse vedrørende dette neglisjerte tema. Åpne 20 – Dyrets merke! Et tatovert nummer, en computerchip under huden, eller noe annet spissfindig? Dette er en av de mest feiltolkede profetiene i Bibelen – og allikevel så viktig å forstå korrekt. Men ved å studere dyrets merke, blir vi nødt til å titulere noen sensitive punkt, nevne navn og være spesifikk. Dette er ikke populært i dag. Men vi må være bestemt fordi Gud elsker sitt folk, og Han ønsker at de skal vite sannheten. Dette budskapet er ikke vårt, men Jesu. Og med evig død som resultat for de som mottar merket, ville det være en forbrytelse å ikke hjelpe Ham med å levere dette budskapet. Dette studiet burde antageligvis vært innledet med følgende advarsel: “DJEVELEN ØNSKER IKKE AT DU SKAL LESE OG FULLFØRE DETTE STUDIEHEFTET.” Vennligst les Åp 13,1-8; 14,9-12.16-18, og be at Den Hellige Ånd må gi deg et ærlig og forståelsesfullt hjerte før du begynner på dette oppsiktsvekkende studiet. Åpne 21 – USA i profetien! Kan det virkelig være sant? Amerika i bibelprofetiene – absolutt! Når du tenker på det, er det logisk at den mektigste og mest innflytelsesrike nasjonen på jorden vil spille en vital og viktig rolle i de avsluttende og rystende hendelsene ved slutten av denne verdens historie. Men enda flere overraskelser venter deg, ettersom Bibelen avslører hvordan verdens ledende nasjon oppstod, og hvorfor! Les Åp 13,11-18 før du starter på dette studiet, fordi disse åtte versene gir et profetisk bilde av Amerika for de kommende dager. Åpne 22 – Den andre kvinnen! ​ Hvert ekteskap må hvile på tillit – og det samme gjelder vårt ekteskapmed Kristus, vi må forbli trofaste mot Ham og Hans ord. Åpenbaringen snakker om Kristi sanne brud, men der er også en annen kvinne som prøver å forføre troende bort fra Guds Ord. Åpenbaringen inneholder et sjokkerende budskap om Babylon, den andre kvinnen. Babylon er falt, og kristne mennesker må flykte fra hennes trolldom eller omkomme! Slik begynner den andre delen i de tre englers budskap. Her vil du lære den virkelige realiteten til det åndelige Babylon og lære hvordan du kan unngå å bli hypnotisert av hennes dødelige skjønnhet … hva kan vel være viktigere? Åpne 23 – Kristi brud! ​ Bibelen sier at det er bare en kropp, eller menighet, som Jesus kaller sitt endetidsfolk inn i – Kristi brud. Dette gjør at noen blir nervøs ettersom der er tusenvis av forskjellige kirker som i dag kaller seg selv kristne. I realiteten hevder de alle å være Guds sanne menighet, selv om de alle varierer stort i bibelsk fortolkning, tro og praksis. Det er ganske umulig for en ærlig søker å sjekke ut hver og en. Men takk og pris har Jesus løst dette dilemma for oss ved å beskrive sin menighet så nøyaktig at vi med letthet kan identifisere den. Beskrivelsen, levende og kraftfull, finner vi i Åpenbaringen 12 og 14, og den vil glede deg med forbløffende sannheter som vil veilede deg i disse siste dager. Vennligst les Åp 12,1-17 før du begynner på denne oppdagelsesferden inn til denne forvandlende sannheten. Åpne 24 – Inspirerer Gud astrologer og synske! ​ Hvis noen selvoppnevnte profeter plutselig stod frem og begynte å dra store folkemengder til seg med et gripende budskap, helbrede de syke, vekke opp døde, la ild falle fra himmelen og åpenbare kunnskap om dine personlige hemmeligheter – ville du da tro på ham eller henne? Burde du tro? Det som avgjør din skjebne kan godt være knyttet direkte opp mot din evne til å skjelne mellom ekte og falske profeter. Det er derfor viktig å vite hva Bibelen sier om dette betimelige tema! Åpne 25 – Vår tillit er til Gud! ​ Stoler du på Gud … på alvor? Sannheten er at mange mennesker kan si ja, men viser det ikke i handling. Og det som verre er, fordi de ikke stoler på Ham, stjeler de faktisk fra Ham! “Hold opp!” sier du, “Ingen ville stjele eller underslå penger fra Gud.” Men Guds alvorlige budskap til sitt folk er, “dere raner fra meg” (Mal 3,8). Reell dokumentasjon viser at milliarder av mennesker stjeler fra Gud, og så oppsiktsvekkende som det enn kan se ut, bruker de tjuvgodset til å subsidiere sine egne lettsindige kjøpevaner! Allikevel er mange ikke klar over sitt tyveri, og i dette studiet vil vi vise deg hvordan du kan unngå den samme feilen, og hvordan du kan lykkes finansielt gjennom virkelig tro på Gud. Åpne 26 – En forvandlende kjærlighet! ​ Å være forelsket endrer alt. For eksempel leste en ung kvinne, som gikk på et engelsk litteraturkurs på universitet, en stor bok. Hun fant hele greia veldig kjedelig og kunne knapt nok konsentrere seg om det hun leste. Men så møtte hun en frapperende ung professor på universitetet, og de ble hurtig forelsket. Snart oppdaget hun at hennes kjære var forfatteren av den boken hun hadde strevet slik med. Den natten sov hun ikke, men pløyde gjennom hele boken, for deretter å utbasunere: “Dette er den beste boken jeg noen gang har lest!” Hva endret hennes perspektiv? Kjærlighet. På samme måte finner mange i dag Skriften kjedelig, trykkende og utiltrekkende. Men det endrer seg fullstendig når du blir forelsket i forfatteren. Se hvordan i dette hjertevarme studiehefte! Åpne 27 – Ingen vei tilbake! ​ Når en fallskjermhopper går mot døråpningen i flyet og hopper ut vet han at det er ingen vei tilbake. Han har gått for langt og hvis han skulle ha glemt å spenne på seg fallskjermen, kan ingen ting redde ham, og han vil med sikkerhet rase mot en skremmende død. For en tragedie! Men det er noe enda verre som kan hende med en person. Visselig er det mye verre å komme til det punktet der det ikke finnes noen vei tilbake til Gud. Likevel har millioner nærmet seg dette punktet uten å ha noen ide om det! Er det mulig at du er en av dem? Hva er den forferdelige synden som kan lede til en slik skjebne? Hvorfor kan ikke Gud tilgi den? For et klart og tydelig svar, men likevel fullt av håp, ta noen minutter med dette fascinerende studiet. Åpne

 • Skapelsen | Bibelnett

  Skapelsen Spill video Spill video 26:36 The Creation: The Earth is a Witness Find out more at http://www.daretobelieve.com/en Watch "The Creation: The Earth is a Witness," a day-by-day account of the biblical creation week, beginning with darkness before God created light and ending with Moses, the author of the Genesis account of creation, and his son, worshipping God on the seventh-day Sabbath. Seventh-day Adventist filmmaker Henry Stober spent four years filming the movie around the world. Spill video Spill video 04:51 God's Creation according to Genesis God's creation of the heavens and earth in six days according to Genesis I've had many requests for permission to use this video. You are welcome to use it for the glory of God, but I don't have a downloadable version. Unfortunately I have lost the original and the youtube copy is the only version. Spill video Spill video 52:59 The 6 Days of Creation (Full Video) Answers in Genesis - USA with Ken Ham. Why so many Christian leaders reject the clear teaching of Genesis 1 about ordinary days? The church's general compromise with evolution's long ages is undermining the biblical worldview! Spill video Spill video 26:35 Skapelsen: Jorden er et vitne Skapelsen: Jorden er et vitne er en visuell storslagen film om den bibelske skapelsesuken. Filmprodusenten tar seerne med fra begynnelsen før Gud skapte lyset og helt frem til Moses, forfatteren av skapelsesberetningen, som sammen med sin sønn tilber Gud på den syvende dag i uken, sabbaten. Syvendedags adventist filmskaper Henry Stober reiste verden rundt i 4 år for å gjennomføre de unike opptakene til filmen. Se flere programmer fra Hope Channel Norge på www.hopechannel.no. Spill video Spill video 15:42 Science Can’t Explain This! (2019-2020) Help support this channel: https://www.patreon.com/JasonAYoutube Facebook: https://www.facebook.com/jasonayoutube/ Website: https://www.jasona.co jason a world news 2019 current events Facebook: https://www.facebook.com/jasonayoutube/ Website: https://www.jasona.co THE BIGGEST MYSTERY IN SCIENCE! jason a news 2019 FAIR USE NOTICE: This channel may contain copyrighted material, the use of which has not been specifically authorized by the copyright holders. The material is made available on this channel as a way to advance research and teaching related to critical media literacy and intercultural understanding, among other salient political and social issues. Through context, critical questioning, and educational framing, Jason A, therefore, creates a transformative use of copyrighted media. The material is presented for entirely non-profit educational purposes. There is no reason to believe that the featured media clips will in any way negatively affect the market value of the copyrighted works. Spill video Spill video 01:01:24 Michael Behe: Darwin Devolves Eric Metaxas interviews biochemist Michael Behe on "the new science about DNA that challenges evolution" as told in Behe's book, DARWIN DEVOLVES. Spill video Spill video 57:54 Atheists Will HATE This Video (Ken Ham) Answers in Genesis: Today, Ken Ham lectures about all of the ways Science proves the Bible. You’ll hear about how DNA is evidence of an infinite God, the origins of difference races of people, the proof of a worldwide flood, and much more! GET MORE ANSWERS: http://www.AnswersInGenesis.org RESOURCES: Science Confirms The Bible (Ken Ham Speaks to Teens) featuring Ken Ham: http://bit.ly/2MOwZ7c The Great Debate on Science and the Bible - Young Earth vs. Old Earth featuring Ken Ham, Dr. Walt Kaiser, Dr. Jason Lisle, and Dr. Hugh Ross: http://bit.ly/2IXsZ1M The Evolution of Darwin: His Science featuring Dr. David Menton: http://bit.ly/2u8grQ2 Science 101 pack featuring Wes Olson: http://bit.ly/2tWwEZc 0:00 Introduction 5:30 - Is there any evidence for an infinite God? 17:48 - How could Noah fit all the species of animals on the Ark? 25:49 - Where did Cain find his wife? 28:33 - How did the different “races” of people come about? 32:55 - Is there any evidence for a global flood? 44:36 - Did God create in 6 literal days or long periods of time? 48:18 - Can Christians believe in millions of years? 50:04 - How old is the earth? 55:50 - Why does it matter what Christians believe about Genesis? #kenham #answersingenesis #scienceandthebible Spill video Spill video 00:49 Giving God the freedom to transform us according to His will. #shorts God plays an important part in the process of our complete transformation. We partner with God to become more like Him. We allow Him to change us, for He is always at work in us. When we dedicate our lives to Christ, our eternal path is changed and life takes on new meaning. God loves us at all stages of our lives. He wants us to grow and continue to mature. God wants to transform us, and He desires to create us new, in His image. Allow God to change you into someone more like Jesus. #shorts #ChangeWithGod #ChooseGod #CompleteTransformation

 • Forside | Bibelnett

  Bibelen - Grunnleggende - Tema - Endetiden Tilbe Ham som skapte... ​ "I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden." 1Mosebok 1:1 ​ Tilbe Ham som skapte... ​ "I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden." 1Mosebok 1:1 ​ Video kommer vent 3 MELDINGER I Åpenbaringen 14 har Gud åpenbart noen skremmende endetidsbudskaper, kodet inn som symboler i form av tre flygende engler. Så viktige er disse budskapene, at når de er forkynt, kommer Jesus tilbake! Last ned DOMMEN Dagen nærmer seg hurtig da hver person som noen gang har levd, får sine liv revurdert av den allvitende Gud (2 Kor 5,10). Men la ikke dette uroe deg – fatt mot! Millioner har allerede funnet ut at domsbudskapet i dette studiet er veldig gode nyheter! Last ned TIDEN Du skal nå få granske den lengste tidsprofetien i Bibelen. I Daniel 8 og 9, åpenbarer Gud beviset på at Jesus er Messias og starten på sin endelige dom. ​ ​ Last ned

bottom of page