Søk på bibelnett

28 elementer funnet for «»

 • Skapelsen | Bibelnett

  Skapelsen Spill video Spill video 26:36 The Creation: The Earth is a Witness Find out more at http://www.daretobelieve.com/en Watch "The Creation: The Earth is a Witness," a day-by-day account of the biblical creation week, beginning with darkness before God created light and ending with Moses, the author of the Genesis account of creation, and his son, worshipping God on the seventh-day Sabbath. Seventh-day Adventist filmmaker Henry Stober spent four years filming the movie around the world. Spill video Spill video 04:51 God's Creation according to Genesis God's creation of the heavens and earth in six days according to Genesis I've had many requests for permission to use this video. You are welcome to use it for the glory of God, but I don't have a downloadable version. Unfortunately I have lost the original and the youtube copy is the only version. Spill video Spill video 52:59 The 6 Days of Creation (Full Video) Answers in Genesis - USA with Ken Ham. Why so many Christian leaders reject the clear teaching of Genesis 1 about ordinary days? The church's general compromise with evolution's long ages is undermining the biblical worldview! Spill video Spill video 26:35 Skapelsen: Jorden er et vitne Skapelsen: Jorden er et vitne er en visuell storslagen film om den bibelske skapelsesuken. Filmprodusenten tar seerne med fra begynnelsen før Gud skapte lyset og helt frem til Moses, forfatteren av skapelsesberetningen, som sammen med sin sønn tilber Gud på den syvende dag i uken, sabbaten. Syvendedags adventist filmskaper Henry Stober reiste verden rundt i 4 år for å gjennomføre de unike opptakene til filmen. Se flere programmer fra Hope Channel Norge på www.hopechannel.no. Spill video Spill video 15:42 Science Can’t Explain This! (2019-2020) Help support this channel: https://www.patreon.com/JasonAYoutube Facebook: https://www.facebook.com/jasonayoutube/ Website: https://www.jasona.co jason a world news 2019 current events Facebook: https://www.facebook.com/jasonayoutube/ Website: https://www.jasona.co THE BIGGEST MYSTERY IN SCIENCE! jason a news 2019 FAIR USE NOTICE: This channel may contain copyrighted material, the use of which has not been specifically authorized by the copyright holders. The material is made available on this channel as a way to advance research and teaching related to critical media literacy and intercultural understanding, among other salient political and social issues. Through context, critical questioning, and educational framing, Jason A, therefore, creates a transformative use of copyrighted media. The material is presented for entirely non-profit educational purposes. There is no reason to believe that the featured media clips will in any way negatively affect the market value of the copyrighted works. Spill video Spill video 01:01:24 Michael Behe: Darwin Devolves Eric Metaxas interviews biochemist Michael Behe on "the new science about DNA that challenges evolution" as told in Behe's book, DARWIN DEVOLVES. Spill video Spill video 58:09 Ken Ham: How Science Proves the Bible | Answers in Genesis Answers in Genesis: Today, Ken Ham lectures about all of the ways Science proves the Bible. You’ll hear about how DNA is evidence of an infinite God, the origins of difference races of people, the proof of a worldwide flood, and much more! GET MORE ANSWERS: http://www.AnswersInGenesis.org RESOURCES: Science Confirms The Bible (Ken Ham Speaks to Teens) featuring Ken Ham: http://bit.ly/2MOwZ7c The Great Debate on Science and the Bible - Young Earth vs. Old Earth featuring Ken Ham, Dr. Walt Kaiser, Dr. Jason Lisle, and Dr. Hugh Ross: http://bit.ly/2IXsZ1M The Evolution of Darwin: His Science featuring Dr. David Menton: http://bit.ly/2u8grQ2 Science 101 pack featuring Wes Olson: http://bit.ly/2tWwEZc 0:00 Introduction 5:30 - Is there any evidence for an infinite God? 17:48 - How could Noah fit all the species of animals on the Ark? 25:49 - Where did Cain find his wife? 28:33 - How did the different “races” of people come about? 32:55 - Is there any evidence for a global flood? 44:36 - Did God create in 6 literal days or long periods of time? 48:18 - Can Christians believe in millions of years? 50:04 - How old is the earth? 55:50 - Why does it matter what Christians believe about Genesis? #kenham #answersingenesis #scienceandthebible Spill video Spill video 00:49 Giving God the freedom to transform us according to His will. #shorts God plays an important part in the process of our complete transformation. We partner with God to become more like Him. We allow Him to change us, for He is always at work in us. When we dedicate our lives to Christ, our eternal path is changed and life takes on new meaning. God loves us at all stages of our lives. He wants us to grow and continue to mature. God wants to transform us, and He desires to create us new, in His image. Allow God to change you into someone more like Jesus. #shorts #ChangeWithGod #ChooseGod #CompleteTransformation

 • Forside | Bibelnett

  Bibelen - Grunnleggende - Tema - Endetiden Tilbe Ham som skapte... ​ "I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden." 1Mosebok 1:1 ​ Tilbe Ham som skapte... ​ "I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden." 1Mosebok 1:1 ​ Video kommer vent 3 MELDINGER I Åpenbaringen 14 har Gud åpenbart noen skremmende endetidsbudskaper, kodet inn som symboler i form av tre flygende engler. Så viktige er disse budskapene, at når de er forkynt, kommer Jesus tilbake! Last ned DOMMEN Dagen nærmer seg hurtig da hver person som noen gang har levd, får sine liv revurdert av den allvitende Gud (2 Kor 5,10). Men la ikke dette uroe deg – fatt mot! Millioner har allerede funnet ut at domsbudskapet i dette studiet er veldig gode nyheter! Last ned TIDEN Du skal nå få granske den lengste tidsprofetien i Bibelen. I Daniel 8 og 9, åpenbarer Gud beviset på at Jesus er Messias og starten på sin endelige dom. ​ ​ Last ned

 • Frelsen | Bibelnett

  FRELST AV NÅDE VED TRO! BIBELEN ​ Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, blitt åpenbart uavhengig av loven. Dette er Guds rettferdighet som gis ved troen på Jesus Kristus til alle som tror. Her er det ingen forskjell, for alle har syndet og mangler Guds herlighet. Men ufortjent og av hans nåde blir de kjent rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus. Romerne 3:21-24 Ved troen på Jesus Kristus, blir vi frikjøpt og kjent rettferdig. Det er ikke noe annet vi kan bidra med i denne prosessen, enn å ta imot i tro. Vi er alle i samme båt. Ingen av oss stiller med noen fordeler. Alle må vi ta imot i tro. Kristus har kjøpt oss fri, fri fra å være slave under synden. BIBELEN ​ Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med Ham, for at syndelegemet skulle bli fratatt sin makt, så vi ikke lenger skulle være slave under synden. Romerne 6:6 BIBELEN ​ Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike.» Johannes 3:3 BIBELEN ​ Når selv dere som er onde, vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal ikke da Far i himmelen gi Den hellige ånd til dem som ber ham!» Lukas 11:13 ​ BIBELEN ​ Hellige dem i sannheten, ditt ord er sannhet. Johannes 17:17 Tilgivelse og renselse BIBELEN ​ Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. Sier vi at vi ikke har syndet, gjør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i oss. 1 Johannes 1:9.10 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Johannes 3:16 ​ Så høyt har Gud elsket oss. Han gjorde det eneste han kunne da Han sendte Jesus Kristus til oss. Slik gjorde Han det mulig for alle mennesker å bli frelst og få evig liv. Hør hva Han sier: ​ For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Jeremia 29:11 Så, hvordan blir vi frelst, og hva vil det si å være frelst? NÅDEN OG TROEN ​ Guds ord sier at vi blir frelst av nåde ved tro. Ordet "nåde" beskriver noe vi ikke kan fortjene. BIBELEN ​ For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Efeserne 2:8-10 ​ BIBELEN «Men vi vet at ikke noe menneske blir rettferdig for Gud ved gjerninger som loven krever, bare ved troen på Jesus Kristus. Derfor satte også vi vår lit til Kristus Jesus, så vi skulle bli kjent rettferdige ved troen på Kristus og ikke ved lovgjerninger. For ikke noe menneske blir rettferdig ved lovgjerninger. Men hvis også vi jøder blir stående som syndere når vi vil bli rettferdige i Kristus, er ikke Kristus da blitt en tjener for synden? Slett ikke! For hvis jeg bygger opp igjen det jeg har revet ned, da fremstår jeg som lovbryter. Ved loven døde jeg bort fra loven, så jeg kan leve for Gud. Jeg er korsfestet med Kristus; jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det livet jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i troen på Guds Sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg. Jeg forkaster ikke Guds nåde. For hvis vi kan oppnå rettferdighet ved loven, da døde jo Kristus til ingen nytte.» Galaterne 2:16-21 Vi blir korsfestet med Kristus og livet er ikke lenger vårt eget. Når Kristus lever i oss, mister synden makten over oss. Vi er ikke lenger slave under den. Det nye livet er et liv i troen på Jesus Kristus. Det finnes ikke noe annen måte å oppnå frelse på enn gjennom Kristus. Det nye livet i Kristus er et rikt liv. Den nye pakt ​ ​ BIBELEN ​ For ved en eneste offergave har han for alltid gjort dem som helliges, fullkomne. Også Den hellige ånd vitner for oss om dette. For først sier han: Dette er pakten jeg vil slutte med dem i dager som kommer, sier Herren: Jeg vil legge mine lovbud i deres hjerte og skrive dem i deres sinn. Jeg vil ikke lenger huske syndene deres og all deres urett. Men der det er tilgivelse for syndene, trengs det ikke lenger noe offer for synd. Hebreerne 10:14-18 Den nye pakt, som Kristus kom med, er tilgivelsen og et nytt hjertet. Ikke bare setter han strek over fortiden, men skriver sin hellige lov i oss. Loven er de gode gjerningene, uttrykt i de ti bud, Guds egen karakter. Av naturen er vi alle syndere. Ved Jesu offer og død på korset, gjør han oss rettferdig og hellig. Vi blir skapt til å gjøre Hans gjerninger. Bare slik kan vi igjen komme i harmoni med Gud. Guds bilde gjenopprettes i oss, det som synden har visket ut. Jesus sier at vi må fødes på ny for å se Guds rike. Dette er den nye pakts virkeligheten. Den nye fødsel er det bare Gud som kan skape i oss. Den hellige ånd BIBELEN ​ Det er Ånden som gjør levende, kjøtt og blod duger ikke. De ordene jeg har talt til dere, er ånd og liv. Johannes 6:63 ​ Det er Den hellige ånd som skaper det nye livet i oss, som føder oss på ny. Jesus sier at vi må be om den. Gud har respekt for vår fri vilje. Vi kan velge å følge Gud eller ikke. Det er opp til oss. Derfor sier Han at vi må be. BIBELEN ​ Men når sannhetens Ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og gjøre kjent for dere det som skal komme. Johannes 16:13 Den hellige ånd vil veileder oss til hele sannheten. Det er mange påstander om sannheten. Derfor skal alt testes med Guds ord, Bibelen. De hellige BIBELEN ​ Her må de hellige ha utholdenhet, de som holder seg til Guds bud og troen på Jesus. Åpenbaringen 14:12 I den siste tid, før Jesus kommer igjen, er Guds folk beskrevet som de som holder Guds bud og har troen på Jesus. Det er de som har seiret og ikke tatt dyrets merke. Det handler om Guds bud eller menneskebud. ​ Til slutt, les Galaterne 5:16-26. Her beskrives kontrasten mellom verdens ånd og frukten av Guds ånd. BIBELEN ​ Jeg sier dere: Lev et liv i Ånden! Da følger dere ikke begjæret i menneskets kjøtt og blod. For kjøttets begjær står imot Ånden, og Åndens begjær står imot kjøttet. Disse ligger i strid med hverandre, så dere ikke kan gjøre det dere vil. Men blir dere drevet av Ånden, er dere ikke under loven. Det er klart hva slags gjerninger som kommer fra kjøttet: hor, umoral, utskeielser, avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, strid, sjalusi, sinne, selvhevdelse, stridigheter, splittelser, misunnelse, fyll, festing og mer av samme slag. Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen: De som driver med slikt, skal ikke arve Guds rike. Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Slike ting rammes ikke av loven! De som hører Kristus til, har korsfestet kjøttet med dets lidenskaper og begjær. Lever vi ved Ånden, så la oss også vandre i Ånden. La oss ikke være drevet av tom ærgjerrighet så vi utfordrer og misunner hverandre. Galaterne 5:16-26 ​ Konklusjon ​ Å bli frelst av nåde ved tro: I tro tar du imot Jesus Kristus som din frelser. Du ber om tilgivelse og kraft til å leve et hellig og rettferdig liv. Jesus gir deg Den hellige ånd, som skriver Gud lov i deg. Synden mister sin makt over deg, og du er ikke lenger slave av synden. Hver dag vandrer du sammen med Jesus i Åndens kraft. Om du komme til å synde, har Jesus lovet å tilgi deg og på nytt rense deg fra synden. Når Gud tilgir deg, er du rettferdiggjort. Men det stopper ikke her. Gud renser deg, gjør deg hellig og skaper sitt bilde i deg. Alt er av nåde, gjennom troen på din Frelser, Jesus Kristus.

 • Bønn | Bibelnett

  Det syvfoldige budskapet om BØNN Like før Jesus ble korsfestet, befalte han sine disipler å be. Så viktig er bønn at han ikke nøyde seg med bare å si det en gang. I Johannes evangelium kapittel 14 – 16 gjentar han det hele 7 ganger. På en måte kan vi si at det er hans farvelbudskap til disiplene. Vi leser: BIBELEN ​ Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som tror på meg, skal også gjøre de gjerningene jeg gjør, ja, enda større gjerninger, for jeg går til Far. Og det dere ber om i mitt navn, vil jeg gjøre, så Faderen skal bli æret gjennom Sønnen. Dersom dere ber meg om noe i mitt navn, vil jeg gjøre det. Johannes 14:12-14. ​ Kan ord være klarere, rikere og større enn disse. Har andre noensinne tilbudt så mye? Disse større gjerninger blir gjort gjennom bønn til Kristus. Det er han som gjør det i oss, og bare på den måten kan vi ære Gud. Vi leser andre steder at dette er Den hellige ånds verk i oss. BIBELEN ​ Hvis dere blir i meg og mine ord blir i dere, be da om hva dere vil, og dere skal få det. For ved dette blir min Far æret, at dere bærer mye frukt og blir mine disipler... Dere er mine venner hvis dere gjør det jeg befaler dere. Johannes 15:7.8.14. Betingelsen for bønnesvar er at vi blir i Kristus og hans ord blir i oss. Vi er lydig mot ham og er hans venn. Gjennom bønn bære vi mye frukt i vårt liv. Vi får del i Kristi rettferdige gjerninger. BIBELEN ​ Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere og satt dere til å gå ut og bære frukt, en frukt som varer. Da skal Far gi dere alt dere ber om i mitt navn. Johannes 15:16. Frukten, de gode gjerningene, er ikke noe som bare kommer og går. De blir værende i oss. Kun slik, sier Jesus, får vi det vi ber om. BIBELEN ​ På den dagen skal dere ikke ha mer å spørre meg om. Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Hvis dere ber Far om noe, skal han gi dere det i mitt navn. Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be, og dere skal få, så gleden deres kan være fullkommen. Johannes 16:23.24. Å oppleve at Gud gir oss det vi ber om, skaper glede i oss, ja, fullkommen glede. BIBELEN ​ Den dagen skal dere be i mitt navn, jeg trenger ikke spørre Far for dere da. For Far selv elsker dere fordi dere har elsket meg og trodd at jeg er kommet fra Gud. Johannes 16:26.27 Troen og kjærligheten til Kristus gir oss tilgang til Faderens hjerte. Gjennom bønn i Jesu navn, har vi direkte tilgang til Gud. ​ Videre refleksjon: ​ Bønn er ikke bare å sette ut i praksis beslutningen om å be. Før vi kan be som vi skal, trenger vi be som David: «Skap i meg et rent hjerte, Gud.» Salm 51:12. Så må vi akte på ordene apostelen Johannes skriver: «Mine kjære, dersom vårt hjerte ikke fordømmer oss, har vi frimodighet for Gud. Og det vi ber om, får vi av ham, fordi vi holder hans bud og gjør det som er etter hans gode vilje.» 1Joh 3:21-22. Apostelen Paulus tvilte heller ikke på Guds godhet og villighet: Så skal min Gud, som er så rik på herlighet i Kristus Jesus, gi dere alt dere trenger. Fil 4:19. Men for at vi skal få del i denne rikdommen, må vi be. For her er det ikke forskjell på jøde og greker. Alle har samme Herre, og han er rik nok for alle som påkaller ham. Rom 10:12

 • Diverse | Bibelnett

  Her finner du diverse artikler og studier

 • Bibelnett, nettsiden om Bibelen

  Bibelen gir deg svar! Skapelsen ​ ​ Skapelse vs evolusjon Bibelen begynner slik: "I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden." 1Mos 1:1. Dette er grunnlaget for alt liv på jorden. Evolusjonsteorien er en vitenskapelig teori om tilblivelsen. Se hvorfor vi tror Bibelen har rett. ​ ​ ​ Åpne Profetiene Profetier er forutsagte hendelser Profetiene har en stor plass i Guds ord. Gud lar ikke sitt folk være i mørket, selv når når alt rundt ser mørkt ut. Profetiene gir håp og forteller at Gud har kontroll. Å studere dem gir stor velsignelse. Jesus sa: "Og se, jeg kommer snart. Salig er den som tar vare på de profetiske ordene i denne boken." Åpenbaringen 22:7. Åpne Frelsen Frelst av nåde ved tro Det handler om å ta imot i tro. ​ For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem . Efeserne 2:8-10 Åpne Bønn Det syvfoldige budskapet om bønn ​ Like før Jesus ble korsfestet, befalte han sine disipler å be. Så viktig er bønn at han ikke nøyde seg med bare å si det en gang. I Johannes evangelium kapittel 14 – 16 gjentar han det hele 7 ganger. På en måte kan vi si at det er hans farvelbudskap til disiplene. ​ ​ Åpne Video-foredrag En profetisk foredragsserie ​ Følg Kenneth Jørgensens serie om profetiene og endetiden. ​ - Bibelens viktigste profeti - Europas skjebne forutsagt - Antikrist avslørt - USA i profetien ​ ​ Åpne Helse 8 nøkler til et bedre liv ​ NHA, Norsk Helse og Avholdsforbund, ønsker å gi deg noen tips til hvordan du med noen enkle prinsipper i hverdagen kan leve et godt og sunt liv, og hvordan du også kan leve lenger. Vi vil å gi deg 8 helsenøkler som du enkelt kan gjøre bruk av. ​ ​ Les mer Bibelquiz Test dine bibelkunnskaper ​ Bibelquiz er både morsomt og lærerikt. ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Start Forum Bli med i vårt FORUM ​ Her kan du stille spørsmål, dele tanker, eller bare lese hva andre skriver. ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Åpne Forum Guds lov, de 10 bud ​ De 10 bud er Guds evigvarende prinsipper for tilbedelse og rettferdighet. De er uttrykk for Guds kjærlighet og kom fullkomment til syne i Jesu liv. Den danner grunnlaget for Guds pakt med sitt folk og er Hans målestokk for dommen. ​ I den nye pakten med Jesus, skriver Den Hellige Ånd loven i våre hjerter. Slik vil vi bære rettferdighetens frukter i våre liv. ​ Det er laget 11 videoforedrag over de 10 bud. Du kan se dem her. Se videoene Vi bygger på Martin Luthers og protestantismens 5 hovedpunkter. Bibelen er vår trosbekjennelse - Bibelen alene (Sola Scriptura) ”Hele skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet, for at Guds menneske kan være fullkomment, satt i stand til all god gjerning.” (2 Timoteus 3:16-17) - Frelse ved tro alene (Sola Fide) "For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv." (Johannes 3:16 - Frelse ved nåden alene (Sola Gratia) ”For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave. Det er ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg.” (Efeserne 2:8-9) - Frelse gjennom Kristus alene (Sola Christus) ”Jesus sier til ham: Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.” (Johannes 14:6) - Guds ære alene (Sola Deo Gloria) ”Og han sa med høy røst: Frykt Gud og gi ham ære! For timen for hans dom er kommet. Tilbe ham som skapte himmelen og jorden, havet og vannkildene!” (Åpenbaringen 14:7) Forsidebilder fra pixabay.com OM BIBELNETT Bibelnett drives av Waymark Media i samarbeid med Sauherad og Skotselv Syvendedags Adventistkirke. Vårt mandat og formål ligger i Jesu egne ord fra Matteus 28:18.19.: Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» ​ VÅR VISJON Vår visjon er å spre evangeliet om Jesus Kristus, og dele håpet om Hans snare gjenkomst. Vi har en spesiell byrde for å belyse Gud som skaper og opprettholder av alle ting. ​ Må Gud velsigne dere og Hans fred få hvile over dere. Kontakt oss. Takk! Meldingen er sendt. Send Abonner på vårt nyhetsbrev. Abonner nå All informasjon behandles konfidensielt. Takk for tilliten.

 • Helse | Bibelnett

  8 helsenøkler til et bedre liv …til å ha det godt – lenger. ​ (Hentet fra Norsk Helse og Avholdsforbund ) Foto: Christian Hjortland ​ Sunt kosthold – Mosjon – Vann – Sollys – Rusfri – Frisk luft – Hvile – Tillit Vi i NHA ønsker å gi deg noen tips til hvordan du med noen enkle prinsipper kan leve et godt, sunnt liv, nå i hverdagen og hvordan du også kan leve lenger. Vi ønsker å gi deg 8 helsenøkler som du kan ta med deg: ​ Sunt kosthold Mosjon Vann Sollys Rusfrihet Frisk luft Hvile Tillit Hvor kommer disse prinsippene fra? ​ Forskere har undret seg over syvendedags-adventistene. Midt på 1800-tallet fikk denne bevegelsen et knippe helseråd som det skulle ta vitenskapen lang tid å oppdage. Denne livsstilen er bra både for deg selv, miljøet og dine medmennesker. ​ Livskvalitet og livsglede ​ Det er gjort mye forskning på syvendedags-adventister og helse. Studier viser at adventister med sin livsstil kan leve hele 7 år– ja kanskje opp til 10 år lenger enn andre mennesker. De høyeste tallene er fra grundige studier på adventister i California. I Norge er dette tallet ca 6år for menn og litt over 2 år for kvinner. I tillegg til å forvente å leve lenger, kan du også regne med økt livskvalitet. ​ Blue-Zone prosjektet er et av flere studier som er blitt gjort. Verdens beste forskere på det å leve lengst, gikk sammen med National Geographic for å identifisere grupper rundt om i verden hvor folk levde målbart bedre. Hensikten med studien var ikke bare å finne ut av hvilke som levde lengst og sunnest, men også for å tilby måter for andre å lære, hvordan man selv kan leve godt, og lenge. Én av de fem gruppene de fant som lever lengst og har høyest livskvalitet er adventister i Loma Linda, California Miljøvenn ​ Ved å spise vegetarisk gjør du også noe veldig bra for miljøet. FN har beregnet at utslipp av klimagasser fra kjøttproduksjon er større enn utslippene fra transportsektoren. Det er altså snakk om enorme utslipp ved kjøttproduksjonen! ​ Solidaritet ​ Grønnere kost er også å vise solidaritet mot dem som sulter og med dyrene. Plantebasert mat er mindre ressurskrevende å produsere, det gjør det lettere å skaffe nok mat til hele kloden. Dyrenes livsopplevelse kan ofte være hard, ikke bare ved slaktingen, men også under oppvekst og transport. ​ Å ta avstand fra alkohol og andre rusmidler er også solidaritet. Dette er å boikotte et system som har skadet og skader mange menneskers liv. ​ Nestekjærlighet ​ Det er viktig at du tar vare på din egen kropp og at du har det godt selv. Men er det ikke også viktig å ha god helse for å kunne være til hjelp for dine medmennesker? ​ Har du lyst på en slik livsstil som favner så vidt og bredt? I dette heftet kan du lese litt om de åtte helsenøklene, som er ”hemmeligheten” til syvendedagsadventistenes helse. ​ Gjør et aktivt valg – for det gode liv!

 • Videoteket | Bibelnett

  VIDEOTEKET Skapelsen Logg på Skapelsen Spill video Del Hele kanalen Denne videoen Facebook Twitter Pinterest Tumblr Kopier link Link kopiert Spilles nå The Creation: The Earth is a Witness 26:36 Spill video Spilles nå God's Creation according to Genesis 04:51 Spill video Spilles nå The 6 Days of Creation (Full Video) 52:59 Spill video Spilles nå Skapelsen: Jorden er et vitne 26:35 Spill video

 • Intro-andakter | Bibelnett

  INTRO-ANDAKTER INTRO er en mulighet for deg som føler du ikke har tid til andakt eller ikke orker å lese. Det er enkelt å spille av en videoandakt mens du spiser frokost, sitter på bussen eller i pausene på treningssenteret. INTRO er korte, inspirerende andakter på 1-7 minutter som kan gi deg litt påfyll i en ellers hektisk hverdag. Start dagen med litt ekstra motivasjon fra en av mange forskjellige andaktsholdere. INTRO - Den kloke bygger på fjell I Bergprekenen forteller Jesus om den kloke mannen som bygde huset sitt på fjell. Hva var poenget Jesus ville ha frem med denne illustrasjonen? INTRO - Nåde Bibelen snakker flere steder om nåde. Tommy deler sine tanker om nåden som blir beskrevet i Paulus' brev til Titus. Se flere INTRO-videoer